Thanh truyền con lăn

Thanh truyền con lăn (Roller track) được thiết kế để vận chuyển hiệu quả các vật liệu với kích thước và trọng lượng khác nhau.

Chúng thường được sử dụng trong kệ dòng, nhưng có thể được sử dụng cho hầu như bất kỳ ứng dụng dòng nguyên liệu nào, khi kết hợp với ống thép bọc nhựa và các khớp nối kim loại.

Sử dụng kết hợp các loại đầu đỡ thanh truyền (placon), các thanh truyền có thể dễ dàng lắp đặt và hỗ trợ trọng lượng đáng kể.

Độ dốc và khoảng cách giữa các thanh truyền có thể điều chỉnh và xác định bởi kích thước và trọng lượng của vật liệu được xử lý.

Bằng cách sử dụng các đầu đỡ thanh truyền (placon) có thể nâng cao hiệu quả của dòng chảy hàng hóa, do sự dễ điều hiển để kiểm soát chất lượng và hàng hóa của các quy định “vào trước ra trước” (FIFO)

Sản phẩm thanh truyền được kết nối cùng đầu đỡ thanh truyền và ống thép bọc nhựa để tạo nên sản phẩm hoàn chỉnh.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.