– Sản phẩm đầu đỡ thanh truyền phục vụ lắp ráp kết hợp với thanh truyền con lăn.

– Đầu đỡ một phần nằm trên ống và 1 phần để đỡ thanh truyền con lăn

– Không cần thêm bất kỳ công cụ nào, nó dễ dàng thao tác và tái sử dụng nhiều lần để tiết kiệm chi phí.

– Thanh truyền con lăn, đầu đỡ thanh truyền kết hợp cùng Ống thép bọc nhựa và khớp nối kim loại: sự lựa chọn hoàn hảo cho các sản phẩm giá kệ, dây chuyền sản xuất

Đầu đỡ thanh truyền: PWC 40 Series: PWC-40A, PWC-40A1, PWC-40A33, PWC-40B, PWC-40B2, PWC-40B233, PWC-40C, PWC-40C1, PWC-40C2, PWC-40D

Đầu đỡ thanh truyền: PWC 60 Series: PWC-60A, PWC-60B, PWC-60C

Đầu đỡ thanh truyền: PWC 80 Series: PWC-80A, PWC-80B, PWC-80C, PWC-80D, PWC-80D1, PWC-80A1, PWC-80B1, PWC-80C1

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.