IT6000 SERIES

IT6000 CASTER

Đặc tính kỹ thuật: ● Mặt bích rộng, dày và khỏe. Rất dễ dàng xoay chuyển. ● Mạ lớp kẽm đặc biệt. Dày hơn. ● Các Bulong và Đai ốc được làm bằng chất lượng thép tốt nhất. ● Có Zerk (zích) phụ trợ kèm trong bánh xe và trong vòng bi. ● Các đường...

IT6000 SERIES

IT6001 CASTER

    IT6061 -**-RSD IT6061R -RSD 6 (152) 1 9/16(40)  Rubber/Steel Disc  Ball 160 191 117 IT6061 -**-PSD IT6061R – ** – PSD 6 (152) 1 9/16(40)  P.U/Steel Disc  Ball 250 191 117  

IT6000 SERIES

IT6200 CASTER

IT6240 -**-RCI TG IT6240R – ** – RCI TG 4 (102) 1 1/2(38)  Rubber/Cast Iron  Roller (#001) 110 136 86 IT6240 -**-PCI TG IT6240R – ** – PCI TG 4 (102) 1 1/2(38)  P.U/Cast Iron  Roller (#001) 220 136 86 IT6250 -**-RCI TG IT6250R – ** – RCI TG 5 (127) 1 1/2(38)  Rubber/Cast Iron  Roller (#001) 130 161 104 IT6250...

IT6000 SERIES

IT6600 CASTER

IT6640 -**-RCI TG IT6640R – ** – RCI TG 4 (102) 2(50)  Rubber/Cast Iron  Roller (#003) 160 143 90 IT6640 -**-PCI TG IT6640R – ** – PCI TG 4 (102) 2(50)  P.U/Cast Iron  Roller (#003) 320 143 90 IT6640 -**-MIR TG IT6640R – ** – MIR TG 4 (102) 2(50)  Rubber/Plastic  Roller (#003) 130 143 90 IT6650 -**-RCI...

IT6000 SERIES

IT6800 CASTER

Đặc tính kỹ thuật: ● Mặt bích rộng, dày và khỏe. Rất dễ dàng xoay chuyển. ● Mạ lớp kẽm đặc biệt. Dày hơn. ● Các Bulong và Đai ốc được làm bằng chất lượng thép tốt nhất. ● Có Zerk (zích) phụ trợ kèm trong bánh xe và trong vòng bi. ● Các đường...

IT6000 SERIES

IT6802 CASTER

Đặc tính kỹ thuật: ● Mặt bích rộng, dày và khỏe. Rất dễ dàng xoay chuyển. ● Mạ lớp kẽm đặc biệt. Dày hơn. ● Các Bulong và Đai ốc được làm bằng chất lượng thép tốt nhất. ● Có Zerk (zích) phụ trợ kèm trong bánh xe và trong vòng bi. ● Các đường...