ỐNG THÉP BỌC NHỰA – MÀU ĐEN

Ống thép bọc nhựa – Màu Đen

Ống thép bọc nhựa màu đen đường kính 28mm, độ dày 0.8mm/1.0mm. Liên hệ :0985.685.799 – 0978.459.338 - 0984.288.117 (24/7)

ỐNG THÉP BỌC NHỰA – MÀU TRẮNG

Ống Thép Bọc Nhựa – Màu Trắng

Ống thép bọc nhựa màu Trắng đường kính 28mm, độ dày 0.8mm/1.0mm. Liên hệ :0985.685.799 – 0978.459.338 - 0984.288.117 (24/7)

ỐNG THÉP BỌC NHỰA – MÀU VÀNG KEM

Ống thép bọc nhựa – Màu vàng kem (Ivory)

Ống thép bọc nhựa màu Vàng be (Ivory) đường kính 28mm, độ dày 0.8mm/1.0mm. Liên hệ :0985.685.799 – 0978.459.338 - 0984.288.117 (24/7)