Khớp nối kim loại D-S1 ( HJ-1 )

Khớp nối kim loại D-S1 ( HJ-1 )

Sản phẩm được kết hợp từ 2 khớp D-S1 và liên kết với nhau bằng 1 bộ bulong M0625 + đai ốc M6. Ưu điểm của sản phẩm là dễ dàng thao tác trong việc lắp ráp và di chuyển. Sản phẩm có hai loại chính: Khớp nối HJ-1 mạ kẽm và HJ-1 màu sơn đen .

Khớp nối kim loại D-S2 ( HJ-2 )

Khớp nối kim loại D-S2 ( HJ-2 )

Sản phẩm được kết hợp từ khớp D-S2 và khớp D-S3 liên kết với nhau bằng 2 bộ bulong M0625 + đai ốc M6. Ưu điểm của sản phẩm là dễ dàng thao tác trong việc lắp ráp và di chuyển. Sản phẩm có hai loại chính: Khớp nối HJ-2 mạ kẽm và HJ-2 màu sơn đen .

Khớp nối kim loại D-S3 ( HJ-3 )

Khớp nối kim loại D-S3 ( HJ-3 )

Sản phẩm được kết hợp từ 2 khớp D-S2 và 1 khớp D-S4 liên kết với nhau bằng 3 bộ bulong M0625 + đai ốc M6. Ưu điểm của sản phẩm là dễ dàng thao tác trong việc lắp ráp và di chuyển. Sản phẩm có hai loại chính: Khớp nối HJ-2 mạ kẽm và HJ-2 màu sơn đen .

Khớp nối kim loại D-S4 ( HJ-4 )

Khớp nối kim loại D-S4 ( HJ-4 )

Sản phẩm được kết hợp từ 2 khớp HJ-4 và liên kết với nhau bằng 2 bộ bulong M0625 + đai ốc M6. Ưu điểm của sản phẩm là dễ dàng thao tác trong việc lắp ráp và di chuyển. Sản phẩm có hai loại chính: Khớp nối HJ-4 mạ kẽm và HJ-4 màu đen sơn tĩnh điện.

Khớp nối kim loại D-S5 ( HJ-5)

Khớp nối kim loại D-S5 ( HJ-5 )

Sản phẩm được kết hợp từ 2 khớp D-S2 và 1 khớp D-S4 liên kết với nhau bằng 3 bộ bulong M0625 + đai ốc M6. Ưu điểm của sản phẩm là dễ dàng thao tác trong việc lắp ráp và di chuyển. Sản phẩm có hai loại chính: Khớp nối HJ-2 mạ kẽm và HJ-2 màu sơn đen .

Khớp nối kim loại D-S8 ( HJ-8 )

Khớp nối kim loại D-S8 ( HJ-8 )

Sản phẩm được kết hợp từ 2 khớp D-S8 và liên kết với nhau bằng 1 bộ bulong M0625 + đai ốc M6. Ưu điểm của sản phẩm là dễ dàng thao tác trong việc lắp ráp và di chuyển. Sản phẩm có hai loại chính: Khớp nối HJ-8 mạ kẽm và HJ-8 màu sơn đen.