Lịch sử hình thành và phát triển


- Năm 2008: Trung Tâm Tin Học
 

- Năm 2011: Thành lập Công Ty TNHH IT System
 

- Năm 2012: Thành lập Trung Tâm Thương Mại và Thiết Bị Tổng Hợp
 

- Năm 2013: Là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm của công ty SamsungPJS – Hàn Quốc tại Việt Nam
 

- Năm 2014:
 

                      + Thành lập Trung Tâm Cơ Khí và Vật Tư Công Nghiệp

                      + Thành lập công ty TNHH Ống Thép bọc nhựa Việt – Hàn
 

- Năm 2015 – Tháng 7: Là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm công ty KB Adhesive – Hàn Quốc tại Việt Nam
 

- Năm 2015 – Tháng 9: Là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm công ty JoongWon – Hàn Quốc tại Việt Nam